FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन २०७९/८० को नतिजा प्रकासन गरिएको बारे ७९-८० 01/30/2024 - 16:08 PDF icon web uplaod marks.pdf
संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन २०७८/७९ ७९-८० 01/17/2023 - 15:48
स्वत: प्रकाशन - माई नपा मिति २०७९ श्रावण - आश्विन ७९-८० 11/06/2022 - 15:56 PDF icon BRWA4FC772AE7A9_0000012272.pdf
नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाका मापदण्डहरु ७९-८० 09/07/2022 - 13:22 PDF icon 5.2.2 sewa mapdanda.pdf
महिला बालबालिका शाखा अन्तर्गत आ.व. २०७८ ७९ अन्तिम त्रैमासिकमा सम्पन्न प्रतिवेदन २०७८/०७९ 08/29/2022 - 11:26 PDF icon महिला बालबालिका २०७८ ७९ अन्तिम त्रैमासिक .pdf
शैक्षिक सत्र २०७९ मा माई नपाको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी ७९-८० 08/22/2022 - 16:02 PDF icon सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी रिपोर्ट २०७९ .pdf
आ.व २०७८/७९ अन्तिम त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०७८/०७९ 08/17/2022 - 13:16 PDF icon BRWA4FC772AE7A9_0000011230.pdf
२०७८ माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म नगरपालिकाले सम्पन्न गरेका कार्यहरु २०७८/०७९ 07/11/2022 - 15:48 PDF icon BRWA4FC772AE7A9_0000010477.pdf
GESI Audit Report 2078 २०७८/०७९ 06/26/2022 - 18:05 PDF icon 8.2.4 gesi audit report.pdf
विभिन्न समिति उप समितिहरुमा संलग्न सदस्यहरुको विवरण २०७८/०७९ 11/23/2021 - 11:10 PDF icon 8.1.2 माई नगरपालिकामा उपस्थित विभिन्न समिति उपसमितिहरुका सदस्य .pdf