FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/24/2023 - 16:08

कार्यादेश दिइएको बारे - बिहीबारे हाट बजार ......, सुखानी सुक्रबारे .....

७९-८० 05/09/2023 - 16:33

स्वीकृति पत्र -Upgrading Work Of Lampatey Kholsi..., Terhakune Chheu...., Shukrabare bazar..., Ghumti sandhuwa....

७९-८० 05/08/2023 - 12:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - Upgrading Work of Lampatey Kholsi....., Upgrading Work of SHukrabare Bazzar...

७९-८० 04/28/2023 - 15:07

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 04/27/2023 - 15:13

स्वीकृति पत्र - Construction of Sukhani-Sukrabare Taharo, Bihibare Hat Bajar Tahara nirman Mai 6

७९-८० 04/20/2023 - 10:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - Construction of Sukhani Shukrabare Taharo

७९-८० 04/12/2023 - 14:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना - बिहीबारे हाटबजार टहरा निर्माण

७९-८० 04/07/2023 - 11:57

Bid Addendum Notice

७९-८० 04/07/2023 - 11:53

Invitation for Bids-

७९-८० 04/07/2023 - 11:52

Pages