FAQs Complain Problems

समाचार

माई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवा/सुविधा यहाँ हरुलाई कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
27% (8 votes)
राम्रो
17% (5 votes)
ठिकै
33% (10 votes)
सन्तोष जनक नरहेको
23% (7 votes)
Total votes: 30