FAQs Complain Problems

समाचार

माई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवा/सुविधा यहाँ हरुलाई कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
26% (7 votes)
राम्रो
19% (5 votes)
ठिकै
33% (9 votes)
सन्तोष जनक नरहेको
22% (6 votes)
Total votes: 27