FAQs Complain Problems

माई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवा/सुविधा यहाँ हरुलाई कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
10% (1 vote)
राम्रो
40% (4 votes)
ठिकै
30% (3 votes)
सन्तोष जनक नरहेको
20% (2 votes)
Total votes: 10