FAQs Complain Problems

माई नगरपालिकाको वेबसाइट हजुर हरुलाई कस्तो लाग्यो ?

अत्यन्त उपयोगी
50% (2 votes)
उपयोगी
50% (2 votes)
सामान्य
0% (0 votes)
उपयोगी लागेन
0% (0 votes)
Total votes: 4