FAQs Complain Problems

समाचार

माई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवा/सुविधा यहाँ हरुलाई कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
24% (8 votes)
राम्रो
15% (5 votes)
ठिकै
30% (10 votes)
सन्तोष जनक नरहेको
30% (10 votes)
Total votes: 33