FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७६ ०२ १६

७५/७६ 05/30/2019 - 15:55

बोलपत्र स्वीकृतिको आसयपत्र जारि गरिएको बारे २०७६ ०२ १६

७५/७६ 05/30/2019 - 15:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धमा

७५/७६ 05/19/2019 - 11:53

बोलपत्र स्वीकृतिको आसयपत्र जारि गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/16/2019 - 16:41

बोलपत्र स्वीकृतिको आसय पत्र जारि गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/16/2019 - 16:39

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/05/2019 - 14:15

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 03/29/2019 - 12:02

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

७५/७६ 03/06/2019 - 11:59

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/01/2019 - 12:17 PDF icon Suchana.pdf

आन्तरिक आय(निकासी, हाटबजार, पटके कर) संकलन सम्बन्धी ठेक्का (डाक बढाबढ) को आसय पत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 07/03/2018 - 18:18

Pages