FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

खम्बा सिं लिम्बु

नगर प्रमुख

9867055903

हिमा भण्डारी

नगर उप प्रमुख

9817993587

राम बहादुर राई (वडा नं. १ )

वडाध्यक्ष

9810200465

उर्द बहादुर राई (वडा नं. २ )

वडाध्यक्ष

9840731532

देव कुमार तामांग (वडा नं. ३ )

वडाध्यक्ष

९८६१७१००९४

हेम बहादुर लायो मगर (वडा नं. ४ )

वडाध्यक्ष

९८१४०१४००३

भुपेन्द्र पूर्वछाने मगर (वडा नं. ५ )

वडाध्यक्ष

९८१५९५७६४४

खड्ग सुन्दर योङहाङ लिम्बु (वडा नं. ६)

वडाध्यक्ष

९८१७९२६४९३

बुद्दी प्रसाद खनाल (वडा नं. ७ )

वडाध्यक्ष

९८५११९९९७८

अमृत बहादुर मोक्तान (वडा नं. ८ )

वडाध्यक्ष

९८४२७७४४८९

लिला कुमार राई (वडा नं. ९ )

वडाध्यक्ष

९८०७९९६३८४

गणेश राई (वडा नं. १० )

वडाध्यक्ष

९८६९३८३९८७

राजेन्द्र राई (वडा नं. १ )

कार्यपालिका सदस्य

9814084167

शान्ता राई (वडा नं. ३ )

कार्यपालिका सदस्य

9804989049

दल बहादुर विश्वकर्मा (वडा नं. ४)

कार्यपालिका सदस्य

9804910357

शोभा राई (वडा नं. ५)

कार्यपालिका सदस्य

9816031353

तेज कुमारी इधिङ्गो (वडा नं. ७)

कार्यपालिका सदस्य

9862588862

खगी माया राई (वडा नं. ८)

कार्यपालिका सदस्य

9862777682

कर सिंह राई (वडा नं. १ )

कार्यपालिका सदस्य

9842786160

कल्पना विश्वकर्मा (वडा नं. ९)

कार्यपालिका सदस्य

9824977735